GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2011

Xin chào bạn,

Website chương trình chuyển đổi đơn vị đo lường trực tuyến được xây dựng và phát triển từ năm 2005, tiền thân là phần mềm chuyển đổi đơn vị trực tuyến BK Converter, sau đó được đổi tên thành SAVAME Converter, chương trình được cung cấp miễn phí tại Website savame.com.

Từ năm 2007, xét thấy nhu cầu sử dụng trực tuyền ngày càng nhiều, do đó chương trình chuyển đổi đơn vị được chạy trực tuyến trên Website HVAC VIỆT NAM. Nay được tách riêng ra thành website chuyên biệt nhằm mang đến sự tiện dụng cho người sử dụng.

Với phương châm không ngừng cải tiến nhằm mang đến giá trị thiết thực hơn cho người sử dụng, do vậy chương trình rất mong nhận được sự đóng góp của bạn để ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng,
Hung Tran - Xây dựng và phát triển

Cong ty co dien lanh Sao Vang - Nha thau Co Dien lanh Chuyen nghiep